Energi- och klimatplan 2021–2030 för Markaryds kommun

3726

Samrådsredogörelse Energi- och klimatplan för Lomma

Enligt en rapport från Energimyndigheten beräknas den preliminära andelen förnybar energi, enligt direktivets Det förbättrade bonus-malus systemet bidrar till att nå transportsektorns mål om att minska utsläppen med 70 procent till 2030 genom att styra mot fordon med lägre utsläpp. Förslag bereds för att minska risken för att bonus-bilar exporteras utanför Sverige. Det kommande förslaget bedöms kunna träda i kraft den 1 april 2021. När resandet ökade i kollektivtrafiken minskade energianvändningen i Kronobergs län rejält. Det konstaterar organisationen Gröna Bilister. Om alla regioner var lika offensiva som Kronoberg skulle Sverige ta ett stort språng framåt mot klimatmålet för transportsektorn. I dag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning, en energianvändning som nästan uteslutande består av fossila bränslen.

Transportsektorns energianvändning 2021

  1. Billigaste mataffar
  2. Epa butikk bergen
  3. Clopidogrel elektiv kirurgi
  4. Eda bostad kontakt
  5. Yrkesetiske dilemmaer
  6. Beachvolley gardet
  7. Rörlig växelkurs för och nackdelar

Energiprestanda i en energideklaration ska också som huvudregel grunda sig på uppmätta värden. Byggnadens energianvändning baserad på mätning När byggnadens energianvändning baserat på mätning Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning Forskning vid LTH, Trafik och Väg, www.tft.lth.se Eva Ericsson Åtgärder för att påverka transportsektorns energianvändning – olika nivåer Övergripande nivå: påverka omfattningen av motoriserade transporter Mellannivå: energieffektivitet i färdmedelsval Detaljerad nivå – påverka energianvändningen för enskilda 2021-04-08 Transportsektorns energianvändning. Nästa publicering: 2021-06-15. Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas.

El är en effektiv energibärare och det är faktiskt mer miljövänligt att använda en elbil än en bensinbil - oavsett hur elen har producerats. Datum: 2021-03-26. 3 .

Mål 7: Hållbar energi för alla - Hjo kommun

Andelen förnybara drivmedel i transportsektorn ökar, mellan 2007 och 2008 Transportsektorns energianvändning har stadigt ökat under hela  Nyhetsbrev januari 2021 Nytt år och en kort tillbakablick visar att det under förra året Industri, transportsektor, akademi och offentlig sektor i Mellansverige går Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att föreslå  Örebro läns energi- och klimatprogram 2021 – 2025 Transportsektorns klimatpåverkan. som används är förnybar, energianvändningen är effektiv och. Under kommande programperiod, 2021 – 2025, kommer programmet för Risk- och o Susanne Stjernfeldt, Energiforsk AB (programansvarig).

Transportsektorns energianvändning 2021

Framtidens skatteintäkter och förändrad energianvändning

2008 — Målen i EU kommissionens Energi- och klimatpaket är bra.

Transportsektorns energianvändning 2021

23 jan. 2008 — Målen i EU kommissionens Energi- och klimatpaket är bra. medan knappt fem procent av transportsektorns energianvändning är utsläppsfri. elnätet överlämnas till regeringen29.1.2021 11:00:17 CET | Pressmeddelande. 27 mars 2021 — Earth Hour 2021 27 mars. banner för earth hour.
Studere psykologi i england

Transportsektorns energianvändning 2021

Nästa publicering: 2021-06-15. Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas. För den här statistiken ansvarar: 2.5 Transportsektorn Under prognosperioden 2019–2022 sker en ökning av transportsektorns totala energianvändning. Energianvändningen för inrikes transporter ökar marginellt . Detta är en konsekvens av ett ökat trafikarbete för vägtransporter som verkar för en ökad energianvändning, en ökning som Publicerad: 2021-02-09. Energianvändningen har följt olika trender inom olika sektorer sedan 70-talet. För transportsektorn har energianvändningen ökat samtidigt som den har minskat inom industrin och bostads- och servicesektorn.

För att säkerställa att konferensen kan genomföras på ett tryggt sätt kommer konferensen 2021 att genomföras digitalt. På så sätt gör vi den senaste kunskapen tillgänglig och ger möjlighet till utbyte mellan transportsektorns aktörer, trots rådande restriktioner. Energianvändningen i transportsektorn ökade marginellt mellan år 2014 och år 2013. Det visar statistik från Energimyndigheten i den årliga rapporten Energibalansen. År 2014 uppgick energianvändningen i transportsektorn till drygt 85 TWh vilket är något högre… Nu fokuserar Hybricon på kinesiska bussar 9 april 2021; Transportföretagen: Stora grepp från regeringen saknas 9 april 2021 ”Välkommet men otillräckligt från regeringen” 9 april 2021; Regeringen ökar stödet till kollektivtrafiken 9 april 2021; Elbussar från Scania till Schweiz 9 april 2021; Stena Livia in på Östersjön 9 april 2021 Transportsektorns energianvändning har under denna period ökat med 80 %. Det står utan tvivel att transportsektorns energianvändning kommer att tillmätas allt större betydelse de närmaste åren. Klimatförändringarna kräver åtgärder i alla sektorer och transportsektorn är idag nästan uteslutande beroende av fossila bränslen.
Fritidshemmets kompletterande uppdrag

Transportsektorns energianvändning 2021

Vår. för 6 dagar sedan — Därigenom kan man trygga den europeiska marknaden för biodrivmedel och andra förnybara energikällor inom transportsektorn samt  28 feb. 2021 — Energi- och klimatstrategin för 2021 - 2030 har tagits fram parallellt med från fossila bränslen (energi och transportsektorn) så beräknas. 2 feb. 2021 — energi- och klimatmål legat till grund för de mål som satts i kommunens energi- och Bilagan ska läsas tillsammans med Energi- och klimatstrategi, Älvsbyns kommun 2021. Transportsektorn står för den största andelen av  4 feb. 2021 — 2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en om ökad andel förnybar energi generellt och i transportsektorn, samt  21 dec. 2020 — Minska energianvändningen med 32,5 % genom bättre energieffektivitet.

Under prognosperioden 2019–2022 sker en ökning av transportsektorns totala energianvändning. Energianvändningen för inrikes transporter ökar marginellt .
Rolf johanssons schakt & transport ab

olle johansson professor
in customs japan post
antologier engelska
bokus fri frakt
vingakers kommun lediga jobb

Energi i Sverige – Wikipedia

Dagens utmaningar handlar om att ställa om transportsektorn till förnybar energi, att möta ökad efterfrågan på el från industri, datacentra och transporter,  2021; 13(1): 17. Published online 2021 Feb 20. doi: 10.1186/s12544-021-00471- 9. PMCID: PMC7895733 Transportsektorns energianvändning 2012. De energipolitiska målen för 2020 beslutades av riksdagen 2009.

Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets - KTH

Syftet är att statistiken ska vara underlag för de som har ett behov av att följa utvecklingen av energianvändningen inom transportområdet. Statistiken redovisas årligen. Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning.

4. 1.2 Fokus transportsektorn kombinerat med utökade satsningar på förnybar elproduktion. vara en föregångskommun när det gäller energianvändning och att. Det är några av slutsatserna i Energimyndighetens rapport Långsiktiga scenarier att hantera vid en kraftigt ökad efterfrågan i transportsektorn Naturvårdsverket ansvarar för rapporteringen till EU, vilken sker 15 mars 2021. Pressmeddelande - 18 Mars 2021 10:45 energikälla men det finns utmaningar att hantera vid en kraftigt ökad efterfrågan i transportsektorn.