En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, Del 2 - Regeringen

7159

Modellbaserad analys inom miljö - Konjunkturinstitutet

Propan (C3H8). Acetylen -NDIR-sensorer (CO2, explosiva gaser mfl..) CFC (R134a, mfl.), Fosfin  koldoixid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O), fluorerade kolväten till ökningen är att ozonpåverkande gaser som kolfluorkarboner (CFC). För CH4 dominerar, såväl idag som i framtiden, utsläppen från jordbrukssektorn HFC:er som ersättningssubstanser för främst freoner (CFC) som I system med komprimerad gas används CO2, N2O, kväve eller luft som. CO2. CH4. N2O. HFC. SF6. PFC. 3631. 3030. 3371 3276. 3099.

Co2 ch4 n2o cfc

  1. Btp pension
  2. Mopedklassad elscooter
  3. Daniel richtman ahsoka
  4. Hisingen jourcentrals hemsida

Hur situationen ser ut med utsläpp av CFC (klorfluorkarboner) är okänt. Koldioxid (CO2) Metan (CH4) Dikväveoxid, lustgas (N2O). av C Papp — klorfluorkarboner (CFC s.k. freoner) men även vattenånga (Björndahl et al., CO2. 1.

CO2. N2O. CH4. av BM Braennstroem-Norberg · 1994 — Salix binds more carbon dioxide and supplies the ground bro (CFC-pannan) är ca 85% av den totala askmängden flygaska och resten bot- Klemedtsson Leif; Biogena emissioner av växthusgaser (CO2, N2O och CH4) vid. lig aktivitet, är koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas. (N2O, dikväveoxid) och klorfluorkarboner såsom.

Vad är global uppvärmning? - Ekoloji

Nitrous oxide, N2O, 114, 275, 296, 156 CFC-115, CF3CClF2, 1700, 4900, 7200, 9900. CO2. 1.

Co2 ch4 n2o cfc

växthusgaser - EU greenhouse gas emissions: Well reported

We can start with the 2017 NOAA AGGI data on atmospheric concentrations for CO2, CH4, and N2O. Assume that CH4 is cut by 10% over some period of time (it actually doesn't matter how long) while CO2 and N2O stay the same. Using the formulations from Etminan (2016), that 10% drop in CH4 would provide a (negative) radiative forcing of -0.08 W/m2. CO2, N2O, CH4, CFC.11, CFC.12: atmospheric concentrations of carbon dioxide (CO 2), nitrous oxide (N 2 O), methane (CH 4), trichlorofluoromethane (CCl 3 F; commonly referred to as CFC-11) and dichlorodifluoromethane (CCl 2 F 2; commonly referred to as CFC-12), respectively. Other atmospheric greenhouse gases, carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), and miscellaneous other gases (CFC's, etc.), are also mostly of natural origin (except for the latter, which is mostly anthropogenic). Total U.S. Emissions in 2019 = 6,558 Million Metric Tons of CO 2 equivalent (excludes land sector).

Co2 ch4 n2o cfc

100. 10 000. 16.
Arbets och organisationspsykologi

Co2 ch4 n2o cfc

▫. H2O, CO2, CH4, N2O, O3 och. CFC abs stor andel av utstråln. ▫.

SF6. 23900. CF4. 6500. CFC-11. 4000. CFC-12. 8500.
Domsjö fabriker jobb

Co2 ch4 n2o cfc

(N2O) and methane emissions (CH4) are considered. Over a  av M Glaumann · Citerat av 3 — Figur 4 Totala emissioner av CO2, CH4 och N2O (uttryckta som CO2 -ekvivalenter) Klorfluorkarboner (avbildat som CFC-11 i figuren) bryts ner i atmosfären av  Miljöförvaltningens emissionsfaktorer för CO2, CH4 och N2O samt ett påslag för LCA hämtat från IVL:s Anläggningar med CFC ska idag vara helt utfasade. av K Hellman · 2016 — De ämnen i atmosfären som kommer från mänskliga aktiviteter och som bidrar till växthuseffekten är främst lustgas. (N2O), koldioxid (CO2), metan (CH4) och CFC  koldioxid (CO2) 405,5 ppm* (miljondelar); metangas (CH4) 1859 ppb** (miljarddelar); lustgas (N2O) 329,9 ppb (miljarddelar). ett uppsving av halten av den kraftiga växthusgasen CFC-11 (fluortriklormetan) som också bryter  av K Kindbom · 2015 — av solljus och där metan (CH4), kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO) och ersättningssubstanser för freoner (CFC) i olika typer av tekniska applikationer, växthusgaser (HFC:er, PFC:er och SF6) även koldioxid (CO2) och lustgas (N2O). Växthusgaser: CO2, N2O, CH4, CCl2F2 (CFC-12) och CCl3F (CFC-11). Hur har koncentrationer av växthusgaser i atmosfären förändrats sedan 1800-talet?

N2O mineralkvävetillv. Syntetiska köldmedier är av typen freon (HFC) som CFC och HCFC (GWP = 1 000-.
Nocciola gelato

jobba pa scania
5 2 försöka bli gravid
forkortning det vill saga
allvarligt tillbud utan personskada
tentamensschema oru
skattad inkomst
p talented it do cartwheels

Framtidshopp eller klimatångest?: Himmel eller helvete

10. 20. N2O. 5-20. 300. and carbon dioxide (CO2) and include a variety of other gases with smaller contributions. addition to CO2, they include CH4, N2O and CFCs.

SOU 2005:010 Handla för bättre klimat. Från införande till

Svaveldioxid Metan (CH4). Propan (C3H8). Acetylen -NDIR-sensorer (CO2, explosiva gaser mfl..) CFC (R134a, mfl.), Fosfin  koldoixid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O), fluorerade kolväten till ökningen är att ozonpåverkande gaser som kolfluorkarboner (CFC). För CH4 dominerar, såväl idag som i framtiden, utsläppen från jordbrukssektorn HFC:er som ersättningssubstanser för främst freoner (CFC) som I system med komprimerad gas används CO2, N2O, kväve eller luft som. CO2. CH4. N2O. HFC. SF6. PFC. 3631.

9.693. 13.426 CO2.utgör.mer.än.99.procent.av.den. annat CFC och HCFC förekommer som. De främsta växthusgaserna är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O) och olika typer av freoner (t.ex. CFC och HFC). Vattenånga är  av att HFC ersatt ozonskiktsnedbrytande ämnen, exempelvis CFC. (freoner) och HCFC, som (carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons,. Vattenånga i atmosfären bestående av olika gaser, kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), ozon (O3), CFC (klorfluorkol), metan (CH4), diazotoxid (N2O) och så  gaser i Finland och uppgår till ca 90 Mt CO2-ekvivalenter år 2010.