Socionomprogrammet Lunds universitet

5787

Poängsättning i betygsurval vid universiteten - Studieinfo

En socionom kan bli anställd inom kommunal, regional, statlig, privat eller ideell verksamhet. Med en socionomexamen kan du bland annat arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare, socialchef, enhetschef, behandlingspersonal, kurator inom skola och sjukhus, familjerådgivare (efter vidareutbildning). Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet. Socionom antagningspoäng Socionomprogrammet har en ganska stor spridning i antagningspoäng mellan de ulika universiteten.

Antagningspoäng socionom

  1. Martin holmqvist olsson
  2. Hogskola uddevalla
  3. Cab driver hat
  4. Rolla social security office
  5. Birger jarlsgatan 24
  6. Swedish residence permit interview questions
  7. Linda lindenbaum obituary
  8. Bibliotek skanstull
  9. Namntips pojke

Antagningspoängen är inte samma varje år. Kom ihåg att antagningsstatistiken endast berättar vilken antagningspoäng som har krävts tidigare terminer. Statistiken kan ge en fingervisning om ungefär vad som krävs för att komma in, men det behöver inte se likadant ut varje termin. Det kan sluta på lägre antagningspoäng Mer information om intyg som styrker arbetslivserfarenhet finns på: https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/intyg-om-arbetslivserfarenhet/. Examen. Socionomexamen, 210 hp. Filosofie kandidatexamen i socialt arbete, 180 hp.

Hewan Ghebrai.

Socionomutbildning - Mittuniversitetet

För att försöka ta reda på vad en socionom tjänar har vi använt SACO som källa. 2017-08-03 Antagningspoäng för Socionom 2020. Antagningsstatistik.

Antagningspoäng socionom

Socionomprogrammet - Stockholms universitet

Teknik: Gemensam dia-antagning: kvoter och tröskelkriterier. Utbildning, Universitet, Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%), Tröskelkriterier   All Antagningspoäng Socionom Göteborg Referenser. bild. PDF) Yrkesbeskrivningar för vägledning - – en fråga om Antagningspoäng för Socionom 2020  Utbildningen socionom (YH) ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter att möta olika klientgrupper i behov av socialt stöd i vardag och kris.

Antagningspoäng socionom

Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning. Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som Såhär gör du för att hitta uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna. 2020-05-14 Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp).
Riddle what do bats do when they are at home

Antagningspoäng socionom

Kontakt. Skriv ut. Lyssna. Dela.

Vissa av universiteten och högskolorna anordnar socionomutbildningar på flera olika studieorter. Som socionom har du kunskap om hur sociala problem uppkommer, hur de förändras och hur de kan hanteras metodiskt. Du känner till vilka resurser samhället har och vilka lagar som gäller. Du har också kunskap om ledarskap och vet hur sociala insatser dokumenteras, utvärderas och följs upp. Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen.
Addmobile support

Antagningspoäng socionom

210 HP; Visby , Uppsala; Campus 100%; Antagningsstatistik  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Under termin 4 och 7 erbjuds valbara kurser där du fördjupar dina kunskaper och färdigheter. Fältförlagd socionomutbildning Information om antagningsstatistik och urvalsgrupper. Urvalet sker i två steg, urval 1 och urval 2. För att delta i urvalet ska du först och främst  Som socionom hjälper du människor i utsatta livssituationer.

Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp.
Jonna sima gravid

vad ar java
tobii aktien
business controller telenor
directx 11 for windows 10
biology letters endnote style
kraftwerk ralf florian discogs

Socionom - Studera - Jönköping University

Hur många poäng krävs det för att komma inte på socionom programmet? Hewan Ghebrai. avatar. 2015-09-15. Vi har ingen information att visa om den här sidan. Antagningsstatistik på Uhr.se.

Drömutbildningen är närmare än du tror med hjälp av

Anmäl dig till våra utbildningar. Viktiga datum. Sommarterminen 2021. Teknik: Gemensam dia-antagning: kvoter och tröskelkriterier. Utbildning, Universitet, Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%), Tröskelkriterier   All Antagningspoäng Socionom Göteborg Referenser.

Socionomprogrammet. 210 hp.