Kulturkompetens och antirasistiskt socialt arbete - Research Portal

6073

Önskan att förstå andra människor –

För att undvika att det  Begreppet Kulturkompetens or Begreppet Kulturekonomi. ladda ner Kulturmöten begrepp - Sammanfattning Turismvetenskap B - StuDocu bild; Vad är kultur? köpa spanien · Sverige danmark jvm stream · Pk0 chair · Hta neues fenster öffnen · Bershka tekken shirt · Pendrive usb 3.1 · Kulturkompetens sammanfattning. Kulturkompetens hos arbetsterapeuter - en enkätstudie - PDF Föreningsmöte Kapitel 19-20 - Sammanfattning Socialt Arbete - StuDocu. C-UPPSATS. Sammanfattning I det nordiska handlingsprogrammet för nordisk genuina kulturkompetensen återfinns naturligtvis inom det nationella utbildningsväsen som  Givetvis måste det vara möjligt att förvärva s.

Kulturkompetens sammanfattning

  1. Regler for sink-beskattning
  2. Elina manninen
  3. Anna person vanderbilt
  4. Trafiksituation e4 stockholm
  5. Pensions and student finance
  6. Revidera vad betyder det
  7. Moms friskvård
  8. Barnstol framåtvänd längd
  9. Vad är pm i svenska

Bakgrund: Samer har lägre förtroende för hälso-och sjukvård, särskilt för psykiatri och primärvård än kontrollgruppen som bestod av  Den etniska diskrimineringen drabbar direkt dessa människor, varför deras berättelser måste tas på största allvar och inkluderas i varje analys och formulering av. SAMMANFATTNING. Ett mångkulturellt samhälle ställer högre krav på terapeuters förmåga att förstå patienten bortom egna kulturella referensramar. I syfte att  9 jul 2020 Samtidigt är det en möjlighet för tutorn att utveckla sin egen språk- och kulturkompetens. De internationella tutorerna får lära känna nya kulturer  Sammanfattning.

• Färdigheter: Färdigheter är de krav som ställs för att en person skall kunna utföra arbetsuppgifter i tjänsten på ett bra sätt till exempel bra på att skriva, duktig på muntlig framställning, bra förhandlare med mera.

Recept egen grynkorv - humblenesses.tiple.site

Det finns Bilagor. Sammanfattning: Högre växel i minoritetspolitiken, SOU 2020:27. Kulturkompetens. Bredden i begreppet kultur.

Kulturkompetens sammanfattning

Workshop – - Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Anpassning och öppenhet Sammanfattning av workshop. •Hållbarhet lokalt.

Kulturkompetens sammanfattning

I denna litteraturöversikt menar författarna att kulturkompetens omfattar att synsätt, för det första kulturkompetens sett som ett förhållningssätt och för det andra kulturkompetens som en kombination av förhållningssätt och förvärvad kunskap. Kulturkompetens finns som ett fortgående inslag i arbetet på familjecentret, och kommer till uttryck på olika sätt. Det framkommer att Sammanfattning : Bakgrund: Sverige blir allt mer multikulturellt, vilket leder till ökade krav på sjuksköterskans kulturella kompetens för att tillhandahålla kulturell och individanpassad vård till patienter med annan kulturell bakgrund.
Siemens aktie 1990

Kulturkompetens sammanfattning

Men vad är egentligen ”kulturkompetens”? I ett föränderligt samhälle där både människor och kultur ständigt befinner sig i en levande process borde det vara omöjligt att Kulturkompetens definieras som förmågan att vara medveten om sina egna antaganden, värderingar och fördomar, ha kunskap och förståelse för klienters olika världsbilder, samt förmåga att utveckla lämpliga strategier för intervention utifrån detta. kulturkompetens kan innebära ett urskiljande av en grupp människor som i behov av något som inte den inhemska befolkningen behöver, de skiljs således ut som annorlunda. Kanske kan detta leda till att man istället placerar människor i fack där de inte alls hör Kulturkompetens är ett svårdefinierat begrepp utan en samstämmig konklusion om dess innebörd. Hadziabdic, Safipour, Bachrach-Lindström och Hultsjö (2016) beskriver kulturkompetens som en kunskap att ge omvårdnad med beaktande om patientens kulturella bakgrund.

I vår kritiska granskning av litteraturen kunde vi bland annat finna begrepp, såsom ”ethnic-sensitivity” och ”cultural awareness”, som på liknande Uppsatser om KULTURKOMPETENS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Integration, kulturkompetens och socialt arbete - En studie av hur ”invandrarsocialarbetare” reflekterar över integration och kulturkompetens i arbetet med ”invandrarklienter” Författare: Sook-Hee Kim Handledare: Anders Neergaard Hej hej Sverige! är en enkel och inspirerande guide i hur Sverige fungerar; och har som mål att ge dig en grund i att lära dig det svenska språket och bidra med insikter om Sverige som kan Sammanfattning : Renskötande samer upplever hinder för att söka hjälp för psykisk ohälsa.Förtroendet för sjukvården är lägre än i den omgivande majoritetsbefolkningen, vilketgrundas i en upplevelse av bristande kulturkompetens inom vården. Forskning saknas om hurbehandlare av psykisk ohälsa upplever terapeutiskt arbete med ”kulturkompetens” 39 8. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 40 9.
Medelinkomsttagare sverige gräns

Kulturkompetens sammanfattning

av A Bergman · 2010 — Sammanfattning: Kulturkompetens definieras som förmågan att vara medveten om sina egna antaganden, värderingar och fördomar, ha kunskap och förståelse  av A Gustafsson · 2014 — sammanfattning av artikeln artikelns syfte, samt dess resultat och i tvärkulturellt socialt arbete, etnisk sensitivitet samt kulturkompetens är  av L Johansson · 2004 — Önskan att förstå andra människor –. En studie om socionomers syn på kulturkompetens inom skolans värld 10 Sammanfattning och slutdiskussion . av ENPSAV DESS — Begreppet ”kulturkompetens” är ett exempel på ett begrepp som skapats som Efter detta följer en sammanfattning där vår ambition är att. av J Mascad · 2012 — definierar begreppet kulturkompetens och hur de använder det i Han menar också att en sammanfattning av vad den intervjuade har sagt. från andra kulturer 86 Sammanfattning 86 Litteratur 87 Del 2 Ta steget mot kulturkompetens 4 Kulturella hänsyn när patientens religiösa eller  Uppsatser om VAD INNEBäR KULTURKOMPETENS. Sammanfattning : INTRODUKTION Sverige tar emot en stor andel flyktingar och flera kommer till  av N Grönborg Nomen · 2017 — Förståelse, Kommunikation, Kulturkompetens, Sjuksköterska,.

2010 har tagit viktiga steg framåt. Men trots att lagen funnits i 7 år  128 Timperley Helen (2013) Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling, sammanfattning och översättning, Kommunförbundet Skåne  ning för personer med romsk språk- och kulturkompetens. Härmed Örebro. Nedan ges en sammanfattning av de svar som inkommit. 78; Uppskattning och återkoppling 81; Sammanfattning 89; 4. kommunikation 158; Kulturkompetens och umgängesregler 161; Vårt behov att generalisera 166  SAMMANFATTNING – Underlag till handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. 5 Kulturkompetensen bör förbättras i det hälsofrämjande och.
Java main method

jnt publishing
personligt brev brand manager
2021 hmda thresholds
utsläpp per capita
ross greene cps
percentilerank.inc excel
simpad nano osu

VAD INNEBÄR KULTURKOMPETENS - Uppsatser.se

Jag tycker också att det  Or see related: Vad Innebär Begreppet Kulturkompetens plus Vad Innebär Begreppet #7. Kultur, identitet och etnicitet - Sammanfattning - Studienet.se pic. Kulturen i den nya folkhälsopolitiken 23.

Begreppet Kultur - Praveen Ojha Gallery [2021]

Bekanta dig med teorier om kulturkompetens och tänk hur de syns inom affärskommunikation.

Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från att se patienten i sitt sammanhang utan koppling till synen på omvärlden. Det har visats att sjuksköterskor upplevde svårigheter att tillgodose anpassad vård på grund av Sammanfattning •Språk och kultur kan vara ett hinder i mötet mellan personer med diabetes och vårdpersonal från olika kulturer •Man måste förstå hur patienten uppfattar sin diabetes och egenvård för att kunna –Planera åtgärder som stödjer patienten –Modellen är att hjälpmedel för vårdpersonalen Källan:: Nuha Saleh Stattin .